kemikleri korumak açısından çok faydalı

Özellikle kronik hastalıklar nedeniyle sürekli veya uzun yıllar kullanılan bazı ilaçlar kemik metabolizamasını çeşitli şekillerde etkileyerek kemik eriemesine yani osteoporoza neden olabilir. Kısa süreli (1-2 hafta gibi) kullanılan ilaçlarda bu tür yan etkiler beklenmez. Bu tür ilaçları uzun süre kullanan hastaların belli aralıklarla kemik erimesi açısından tarama yaptırması gerekir, gerekli ise kalsiyum, D vitamini ve kemik erimesini önleyici diğer ilaçları kullanmaları gerekir.

Hangi ilaçlar kemik erimesine neden olur?
– Aromataz inhibitörleri: Letrozol, anastrazole, exemestan. Meme kanserinde kullanılan ilaçlardır.
– GnRH analogları: Endometriozis ve bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlardır.
– Depo medroksiprogesteran asetat: 3 ayda bir yapılan doğum kontrol iğnesidir. Çok uzun süre kullanıldığında kemik eriemesine neden olabilir.
– Tiroid ilaçları: Levotroksin.
– Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçlar (antikonvülzanlar): Fenitoin, fenobarbital, karbamezapin, primidon, valproik asit
– Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar: SSRI grubu ilaçlar.
– Antipsikotik ilaçlar
– Ülser ve gastrit tedavisinde kullanılan proton pompa inhibitörleri: Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, dexlansoprazol, esomeprazol.
– Ülser ve gastrit tedavisinde kullanılan H2 reseptör antagonistleri
– Tip 2 diyabet (şeker hastalığı) tedavisinde kullanılan thiazolidinedion grubu ilaçlar: Rosiglitazon, pioglitazon.
– Peptik ülser veya gastrit gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan alüminyum içeren antiasit ilaçlar.
– Bazı tansiyon ilaçları (antihipertansifler)
– Loop diüretikler: Furosemid, bumetanid.
– Bazı immunsupressif ilaçlar: Siklosporin
– Antikoagulanlar: Heparin, kumadin (Halk arasında kan sulandırıcı ilaçlar olarak bilinirler.)
– Lityum
– Glukokortikoidler (steroid ilaçlar): Osteoporoza neden olan en sık rastlanan ilaçlaradandır. Astım, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve bazı romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılırlar. Genellikle 6 aydan uzun süreli kullanımlarda osteoporoz gelişir. Prednizon, prednizolon, deksamatazon gibi ilaçalrdır.
– Bazı kanser ilaçları, metotreksat
– Erkeklerde prostat kanserinde verilen antiandrojen ilaçlar
– Antiretroviral ilaçlar (AIDS tedavisinde)

Leave a Reply